×

بنیاد خیرین حامی دانشگاه دامغان

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

بنیاد خیرین حامی دانشگاه دامغان موسسه ای مردم نهاد است که با تأسی به سیره انبیای الهی و ائمه معصومین و به منظور بهره گيري از توانمندي‌هاي مادي و معنوي خيّرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان در تقويت و گسترش زير ساخت هاي آموزش عالي می کوشد و جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي جوانان ايران اسلامي و اعتلای علمی فرهنگی دانشگاه دامغان تاسیس گردیده است.

بنیاد خیّرین حامی دانشگاه در زمینه تقویت و گسترش زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، ساختمانی و رفاهی، حمایت‌های مادی و معنوی از طرح‌های آموزشی، پژوهشی، اساتید، دانشجویان و نخبگان، حمایت از کارآفرینان جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان و ... به ارائه خدمات می پردازد.
البته حمایت‌‌های مادی و معنوی مردمان فرهیخته دامغان و موسسان این بنیاد از ابتدای تاسیس دانشگاه همراه این مرکز علمی و آموزشی بوده است لکن این بنیاد با تصویب اساسنامه آن در 22 مهرماه ۹3 بصورت سازمان یافته، تشکیل شد.

TOP