×

روابط عمومی دانشگاه دامغان

وظایف و اختیارات:

 • اجرای کلیه برنامه ها و فعالیت های اطلاع رسانی دانشگاه و مدیریت پایگاه های اطلاع رسانی آن
 • همکاری با رسانه های جمعی برای انعکاس مناسب عملکرد بخش های مختلف دانشگاه
 • اجرای مراسم و مناسبت ها
 • اجرای برنامه های تبلیغاتی دانشگاه
 • پاسخگویی به ابهامات و اعلام مواضع رسمی دانشگاه در قبال رویدادهای مختلف
 • افکارسنجی عمومی و اجرای نظام جامع “انتقادها و پیشنهادها” و ” تکریم ارباب رجوع” در دانشگاه
 • ایجاد حسن رابطه بین اساتید، کارکنان، دانشجویان و مسئولین دانشگاه

 

رئیس اداره روابط عمومی

دکتر امیرپیروز کلاهی آذر
شماره تماس: 35220249-023
داخلی: 7548
ایمیل: pr@du.ac.ir

کارشناسان اداره روابط عمومی

اعظم مظهری (کارشناس روابط عمومی)
محسن رجبی (کارشناس روابط عمومی)
تلفن: 31177548-023
علیرضا حسین‌زاده (کارشناس روابط بین الملل)
تلفن: 31176666-023

* واحد ارتباطات و امور رسانه

اهم شرح وظایف واحد ارتباطات و امور رسانه ای:

 • تدوین و اجرای برنامه های ارتباطی دانشگاه (ارتباطات درون و برون سازمانی و رسانه ها)
 • تهیه خبر و گزارش و مصاحبه از فعالیت های دانشگاه و ارسال به رسانه ها
 • انتشار نشریه داخلی (بولتن) و برون دانشگاهی (خبرنامه)
 • اجرای نظام جامع “انتقادها و پیشنهادها” در دانشگاه و ترغیب اساتید، کارکنان و دانشجویان به مشارکت هرچه مؤثرتر در بهبود امور دانشگاه
 • اجرای تمهیدات و اقدامات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و تسهیل دسترسی به مراکز و مسئولین دانشگاه
 • گردآوری، جمع بندی و تحلیل نظرها و دیدگاه های رسانه ها، مخاطبان (درون و برون دانشگاهی)، نخبگان و رهبران فکری در زمینه فعالیت دانشگاه
 • اجرای برنامه های دوره ای مصاحبه مسئولان دانشگاه با اصحاب رسانه و متناسب با اولویت های دانشگاه و افکار عمومی
 • ایجاد حسن ارتباط با خبرنگاران رسانه ها و طلب یاری از آن ها برای اطلاع رسانی به مخاطبان

* واحد تبلیغات و تشریفات

اهم شرح وظایف واحد تبلیغات و تشریفات:

 • اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی جهت معرفی دانشگاه
 • اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی مربوط به کنفرانس ها، سمینارها و دیدارهای رسمی
 • مدیریت تابلوهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی دانشگاه
 • تدوین و انتشار عملکرد سالانه دانشگاه برای ارائه به افکار عمومی
 • برگزاری سمینارها و گردهمایی های تخصصی و عمومی در دانشگاه
 • مدیریت نمایشگاه های (سالانه، دائمی و…) در داخل و خارج دانشگاه
 • تدوین “تقویم مناسبت ها و مراسم”
 • مدیریت تشریفات و استقبال از مسئولان و میهمانان داخلی و خارجی دانشگاه
 • برگزاری مراسم های افتتاحیه پروژه های عمرانی دانشگاه
 • طراحی و تهیه هدایای تبلیغاتی برای اهداء به مخاطبان
 • انجام کلیه امور مربوط به عکس برداری و فیلمبرداری از مراسم ها، همایش ها و برنامه های دانشگاه

* واحد سنجش افکار و برنامه ریزی

اهم شرح وظایف واحد سنجش افکار و برنامه ریزی:

 • برنامه ریزی راهبردی مدون و موضوعی روابط عمومی دانشگاه با توجه به برنامه جامع دانشگاه
 • تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی روابط عمومی
 • تهیه گزارش عملکرد دوره ای از فعالیت های اداره روابط عمومی
 • اجرای فعالیت های مستندسازی روابط عمومی
 • برنامه ریزی مدون برای اجرای فعالیت های توانمندسازی کارکنان روابط عمومی
 • نقد و بررسی و بازتاب فعالیت های دانشگاه در نظر مخاطبان، به ویژه نخبگان و رهبران فکری، رسانه ها و سایر دستگاه ها
 • سنجش افکار عمومی درون دانشگاهی به منظور بازیابی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب به مدیریت دانشگاه
TOP