×

تلفن مستقیم: 31170000-023

نمابر: 35220120-023

شبکه‌های اجتماعی: duacir@

کدپستی: 45667-36716

پست الکترونیک: pr@du.ac.ir

برای تماس با شماره تلفن های داخلی : (شماره داخلی)-3117-023


راهنمای جامع شماره تلفن‌های دانشگاه:

راهنمای تلفن حوزه ریاست

راهنمای تلفن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

راهنمای تلفن معاونت پژوهشی

راهنمای تلفن معاونت دانشجویی

راهنمای تلفن معاونت فرهنگی

راهنمای تلفن معاونت اداری و مالی

دانشکده‌ها

 

TOP