×

تلفن مستقیم: 31170000-023
نمابر: 35220120-023
شبکه‌های اجتماعی: duacir@
کدپستی: 45667-36716
پست الکترونیک: pr@du.ac.ir
نقشه دانشگاه

برای تماس با شماره تلفن های داخلی : (شماره داخلی)-3117-023


راهنمای جامع شماره تلفن‌های دانشگاه:

راهنمای تلفن حوزه ریاست
راهنمای تلفن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
راهنمای تلفن معاونت پژوهشی
راهنمای تلفن معاونت دانشجویی
راهنمای تلفن معاونت فرهنگی
راهنمای تلفن معاونت اداری و مالی

ارتباط با مسئولین(erp)       /        راهنمای ارتباط با مسئولین

دانشکده‌ها

 

TOP