×

برگزاری جلسه بررسی تشکیل مرکز نوآوری پسته در دانشگاه دامغان

نخستین جلسه بررسی تأسیس مرکز نوآوری پسته در دانشگاه دامغان برگزار گردید. 

رئیس مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه دامغان در حاشیۀ این جلسه، در رابطه با مأموریت منطقه‌ای دانشگاه دامغان گفت: در سال گذشته معاونت پژوهشی وزارت علوم برای دانشگاه‌ها مأموریت‌هایی با عنوان مأموریت‌های منطقه‌ای و استانی تعریف کرد تا دانشگاه‌ها بتوانند با انجام آنها، خلق ارزش کرده و در مسیر پیشرفت منطقه و استان خود گام‌های موثرتری بردارند. 
وی افزود: در این طرح، مأموریت پسته به دانشگاه دامغان محول شد و در این راستا دانشگاه تاکنون چندین طرح تقاضا محور را انجام داده است. از جملۀ این طرح‌‎ها می‌توان به تولید کودهای گرانقیمت، مطالعات تولید کربن فعال از پوست پسته، تولید کودهای زیستی در زمینۀ پسته، مطالعات وضعیت بازرگانی و اقتصادی پسته و ... اشاره کرد. درمجموع طرح‌های مرتبط با پسته، در دانشگاه دامغان حدود ۱۰ طرح در حال انجام است که بخش عمده‌ای از آنها تقاضامحور بوده و تأمین مالی‌شان از خارج دانشگاه صورت می پذیرد.
مهدی صرفی با اشاره به اهمیت تشکیل این جلسه ادامه داد: با توجه به برکات تأسیس مرکز نوآوری پسته و با توجه به شرایط و موقعیت شهر و دانشگاه دامغان، این دانشگاه به معاونت علمی ریاست جمهوری برای تأسیس آن اعلام آمادگی کرده است و طی مکاتبات انجام شده، قرار است بخشی از زمین‌های مرغوب این دانشگاه به تأسیس مرکز نوآوری پسته اختصاص داده شود. تأسیس این مرکز، مقدمه‌ای خواهد بود بر ایجاد بستر مناسب برای حضور و فعالیت موثر شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه پسته.
شایان ذکر است این جلسه به منظور تسهیل و تسریع در افتتاح مرکز نوآوری پسته با حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه؛ رئیس گروه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه؛ هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه؛ معاون فرماندار و سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان دامغان و رئیس شورای اسلامی شهر دامغان برگزار گردید. 

روابط عمومی دانشگاه دامغان

TOP