مصوّبات مهمّ دانشگاه برای ادامه روند فعالیّت‌های آموزشی در نیمسال دوم ۹۹-۹۸

/ / آخرین اخبار دانشگاه دامغان, اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم در خصوص ادامه روند آموزشی در دوران کرونا

اطّلاعیه شماره (۷)
مصوّبات مهمّ دانشگاه برای ادامه روند فعالیّت‌های آموزشی در نیمسال دوم ۹۹-۹۸


با آرزوی قبولی طاعات و عبادات اساتید محترم و دانشجویان گرامی و تشکر از همکاری شما عزیزان در انجام برنامه‌های آموزشی دانشگاه با استفاده از روش‌های آموزش الکترونیکی (غیر حضوری)، پیرو اطّلاعیه‌های قبلی مصوّبات اخیر شورای آموزشی و هیأت رئیسه دانشگاه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
بدیهی است چنانچه در روزهای آینده هر دستورالعملی در تضاد با هر یک از مصوّبات زیر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردد، موضوع در شورای آموزشی و هیأت رئیسه مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی دانشگاه منتشر خواهد شد.
۱- با توجه به برگزاری منظم کلاس‌ها از تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۹۸ (مطابق با مصوبات مندرج در اطلاعیه شماره ۴ مورخه ۹۸/۱۲/۷) به صورت غیرحضوری به دلیل شرایط خاص بوجود آمده به علت شیوع ویروس کرونا، پایان کلاس‌های دروس نظری و بخش نظری دروس نظری-عملی نیمسال جاری مطابق با تقویم آموزشی روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ و شروع امتحانات روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ خواهد بود.
۲- برگزاری امتحانات در تمامی مقاطع بصورت غیر حضوری خواهد بود و پیرو توصیه‌های قبلی به اساتید، نمره اعلام شده برای دروس نظری و نظری-عملی با توجه به نوع و ماهیت دروس بر اساس نظر و اختیار استاد درس منطبق بر شیوه‌های ارزیابی ترکیبی مشتمل بر حضور و فعالیت کلاسی، حل تمرین‌های تحویلی، تعریف پروژه‌های مختلف برای یک درس به شرط کامل شدن در نیمسال جاری، ارزیابی شفاهی، اجرای آزمون‌های کوتاه در هر جلسه و سایر روش‌های مبتکرانه با نظر استاد درس و با هماهنگی مدیر گروه مربوطه خواهد بود، بطوریکه حتی‌الامکان، حداقل نمره به آزمون پایانی هر درس اختصاص می‌یابد.
۳- برنامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال ۹۸-۹۹ دانشگاه توسط مدیر امور آموزشی ارسال خواهد شد.
۴- پیرو سند ابلاغی معاونت آموزشی وزارت عتف مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ در خصوص موارد مستلزم تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه آموزش دانشگاه‌ها، بند ۹ این سند در مورد تعداد غیبت مجاز دانشجو در کلاس‌های دروس الکترونیکی بر خط در شورای آموزشی مطرح و مقرر گردید تا غیبت بیش از حد مجاز کنونی در مقررات تحصیلی، برای جلسات حضوری یا الکترونیکی موجب حذف دروس و جلوگیری از شرکت دانشجو در جلسه امتحان پایان دوره نشود.

۵- در خصوص دروس عملی، آزمایشگاه‌ها و دروس تربیت بدنی موارد ذیل مصوب گردید:
-آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها در صورت امکان حضور دانشجویان بصورت فشرده از ۷ لغایت ۱۹ تیرماه برگزار خواهد شد، در غیر این صورت، متعاقبا تصمیم‌گیری و مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
– اعلام نمره درس تربیت بدنی ۱ با توجه به ماهیت نظری-عملی آن مطابق با بند ۲ خواهد بود.
– ارائه بخش تئوری درس تربیت بدنی ۲ (یا ورزش ۱) تا روز پایان کلاس‌ها انجام و اعلام نمره پس از برگزاری کلاس‌های فشرده از ۷ لغایت ۱۹ تیرماه صورت خواهد گرفت، در غیر اینصورت، متعاقباً تصمیم‌گیری و مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
-دروس صرفا عملی رشته علوم ورزشی نیز در بازه تابستان برگزار خواهد شد که زمان برگزاری این دروس بطور دقیق متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۶- پیرو اطلاعیه قبلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۱/۲۱، در شرایط خاص، تقاضای حذف کامل واحدهای درسی نیمسال جاری بدون احتساب در سنوات، با ارائه دلایل و مستندات مرتبط پس از تایید دانشکده در کمیسیون موارد خاص قابل بررسی است. در صورت تأیید حذف ترم دانشجو اجازه استفاده از امکانات دانشگاه در نیمسال جاری را ندارد.
۷- بر اساس بند ۱۰ بخشنامه “موارد مستلزم تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه آموزش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی” معاونت محترم وزارت عتف، در صورتی که محدودیّت‌هاى زمانى و مکانى حاکم بر نیمسال جارى فراغت از تحصیل دانشجویانى را با تأخیر مواجه سازد، به جبران فرصت از دست رفته، امکان برخوردارى از دروس معرفى به استاد تا دو برابر قابل افزایش است.
۸- پیرو اطلاعیه قبلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۱/۲۱، امکان حذف دروس مشروط بر اینکه واحدهای باقیمانده در نهایت کمتر از ۱۲ واحد نباشد، پس از تاریخ امتحان پایان ترم درس نیز وجود دارد.
۹- در صورت حذف ترم یا حذف درس، تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی در نیمسال‌های آتی اعم از ارائه دروس گروه‌های آموزشی، پیش‌نیازی و هم‌نیازی دروس، سقف واحد و غیره بر عهده دانشجو می باشد.
۱۰- رعایت مقررات نظام وظیفه عمومی و هماهنگی با سازمان نظام وظیفه عمومی در خصوص سنوات معافیت تحصیلی و مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان پسر جهت استفاده از شرایط فوق الزامی است.
۱۱- هرگونه تصمیم‌گیری برای شهریه نیمسال‌های دوم و سوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در فرآیندهای حذف درس و حذف ترم منوط به تصمیم هیات امنای دانشگاه است.
۱۲- برای آن دسته از دانشجویان دکتری که در نیمسال جاری (۹۸۲) ارزیابی جامع اخذ نموده‌اند، عدم برگزاری آن در اردیبهشت ماه، بخاطر شرایط خاص این نیمسال، به منزله یکبار مردودی محاسبه نمی‌گردد ولی این دانشجویان موظفند در شهریور ماه ۱۳۹۹ در ارزیابی جامع شرکت کنند و دانشکده ها موظفند شرایط برگزاری آن را در شهریور ماه فراهم آورند و عدم شرکت یا عدم موفقیت در ارزیابی جامع شهریور ماه برای این دانشجویان به منزله یکبار مردودی محاسبه می‌گردد.
۱۳- درخواست حذف نیمسال جاری (۹۸۲) بدون احتساب در سنوات، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، که منحصراً واحد پایان‌نامه یا رساله دارند، با ارائه دلایل و مستندات کافی، نظر استاد راهنما و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، تا تاریخ ۹۹/۰۳/۸ در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل طرح و بررسی است، بدیهی است این دسته از دانشجویان امکان حضور در دانشگاه تا ابتدای ترم تحصیلی آینده را نخواهند داشت.
۱۴- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که انجام امور پژوهشی یا آموزشی آنان مستلزم حضور در دانشگاه می‌باشد، می‌توانند از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۷ با رعایت کامل قوانین بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، مطابق با دستورالعمل حضور دانشجویان دکتری، در دانشگاه حضور یابند.
۱۵- دانشجویان کارشناسی ارشد می‌توانند در نیمسال جاری نسبت به حذف تنها یک درس (به جز درس سمینار) تا تاریخ ۹۹/۰۴/۱۲ صرفا از طریق سامانه گلستان (سربرگ حل مشکلات آموزشی) اقدام نمایند.
در پایان مجدداً از اساتید محترم و دانشجویان عزیز که در برگزاری کلاس‌های غیر حضوری کمال همکاری را داشته‌اید، کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم. روابط عمومی دانشگاه آماده دریافت انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌ها شما عزیزان است. برای این منظور می‌توانید از مسیرهای زیر با ما در ارتباط باشید:
تلفن: ۳۵۲۲۰۲۴۹-۰۲۳
پست الکترونیکی: pr@du.ac.ir
آیدی ادمین کانال‌های خبری دانشگاه در پیام‌رسان‌های فضای مجازی: @Du-AskMe
برای دریافت شماره تلفن بخش‌های دیگر دانشگاه، لطفاً از لینک زیر استفاده فرمایید:
http://du.ac.ir/?page_id=10890

روابط عمومی دانشگاه دامغان

۳۰ اردیبهشت ۹۹