جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

شماره تلفن های دانشگاه دامغان

شماره های مستقیم مرکز تلفن: ۶- ۳۵۲۲۰۰۸۱

پیش شماره  ۰۲۳

سمت/واحدداخلیمستقیمنمابر
دفتر معاونت آموزش5163522008735220087
مدیر تحصیلات تکمیلی5583522024035220240
مدیر امور آموزشی5493522008935220089
کارشناس تحصیلات تکمیلی551-51535220240
رئیس اداره امور آموزشی58835220251
کارشناس امور فارغ التحصیلان49835220419
مرکز رایانه آموزش54535220397
مرکز رایانه آموزش54435220225
دفتر معاونت دانشجویی2713522022135220221
مدیر امور دانشجویی5413522022735220227
سرپرست مرکز مشاوره و سلامت2833522025235220252
کارشناس مرکز مشاوره2893522025235220252
امور رفاه دانشجویی2823522025435220254
مسئول خوابگاه ها2643522009435220094
کارشناس خوابگاه خواهران26135220407
کارشناس خوابگاه برادران2663522009435220094
سرپرستی مرکزی خوابگاه خواهران61035220117
مسئول تغذیه34335220399
اداره تربیت بدنی465-46035220238
دفتر معاونت فرهنگی26835220228
مدیر امور فرهنگی263
اتوماسیون سلف سرویس34235220413
کمیته انضباطی27735220372
دفتر معاونت پژوهش و فناوری5383522011235220112
مدیر امور پژوهش53735220248
مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت53935220195
مسئول کتابخانه مرکزی2413522023235220232
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری2703522036935220121
امور مالی (امور شهریه)5313522008635220093
مسئول تالار52435220096
کارشناس امور مالی55735220410
دانشکده شیمی3043522009535220095
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر3733522009235220092
دانشکده علوم زمین2513522009135220091
دانشکده فیزیک4113522009035220090
دانشکده زیست شناسی4613522023735220237
دانشکده فنی و مهندسی6293522041435220414
دانشکده هنر4163522041535220415
دانشکده حقوق4573522024735220247
اداره روابط عمومی54835220249
3 رتبه برتر