×

چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان در مجله Advanced Functional Materials با ضریب تاثیر 18/81

دکتر احسان نظرزاده زارع و محقق پسادکتری ایشان (خانم دکتر متینه قمی) با همکاری پژوهشگرانی از ایران، امریکا، فرانسه، هند و ایتالیا موفق به چاپ مقاله‌ای با عنوان "تهیه موادی برپایه مایعات یونی ضدمیکربی برای کاربردهای پزشکی" در مجله Advanced Functional Materials  از انتشارات بین المللی Wiley و با ضریب تاثیر 18/81 شدند. در این مقاله طراحی مواد ضدمیکربی برپایه مایعات یونی جهت کاربرد در مهندسی بافت، دارورسانی و زیست حسگرها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، گرافیکال این مقاله به عنوان عکس روی جلد مجله نیز انتخاب شد.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به لینک های زیرمراجعه کنید:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202170312

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202104148

برای مشاهده مقاله دیگر این عضو هیات علمی دانشکده شیمی که امسال در همین مجله منتشر شده است کلیک نمایید.

TOP