×
 • ارتقا وجهه علمی و بین المللی دانشگاه و همکاری بیشتر با مجامع و اتحادیه های بین المللی مانند اتحادیه بین المللی دانشگاههای سراسر جهان (IAU) و اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام (FUIW).
 • توسعه فعالیتهای علمی با دانشگاههای معتبر دنیا و تنظیم قراردادهای همکاری با آنها.
 • ارتقا وجهه علمی و بین المللی دانشگاه و همکاری بیشتر با مجامع واتحادیه های بین المللی مانند اتحادیه بین المللی دانشگاههای سراسر جهان (IAU) و اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام (FUIW).
 • توسعه فعالیتهای علمی با دانشگاههای معتبر دنیا و تنظیم قراردادهای همکاری با آنها.
 • ارائه خدمات به اعضای هیات علمی دانشگاه در حوزه روابط بین المللی.
 • ایجاد دوره های مشترک با دانشگاههای داخل و خارج از کشور با همکاری معاونت آموزش.
 • فراهم سازی بسترفرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با همکاری معاونت پژوهش و فناوری.
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها ودستورالعملهای مورد نیاز.

دکتر رضا ناظم‌نژاد

دانشیار مهندسی مکانیک

ایمیل rnazemnezhad@du.ac.ir

 • ايجاد ارتباط اداري بين رئيس دانشگاه و واحدهاي متبوع، اعم از شفاهي و كتبي و پيگيري امور تا حصول نتیجه.
 • دريافت نامه هايي كه از واحدهاي مختلف ارسال مي شود و لازم است به رؤيت رئيس دانشگاه برسد.
 • ارجاع نامه ها به واحدهاي ذي ربط با توجه به دستور رئيس دانشگاه در هامش نامه هاي مذكور.
 • تهيه ي پيش نويس نامه هاي رئيس دانشگاه.
 • پيگيري و تعقيب نامه ها و دستورات رئيس دانشگاه.
 • راهنمايي، پاسخگويي و رسيدگي به مشكلاتي كه ارباب رجوع با واحدهاي مختلف دانشگاه پيدا مي كند.
 • پيگيري و امحاي اوراق زايد براساس قانون سازمان اسناد ملي ايران.
 • انجام امور اداري هيأت امناء، هيأت مميزه و شوراهاي دانشگاه و كميسيونهاي مختلف و ابلاغ مصوبات آن ها به واحدهاي ذي ربط.
 • انجام مكاتبات، دستور كار، تهيه و تدوين و تنظيم مصوبات هيأت امناء و هيأت مميزه دانشگاه.
 • ادامه...

 

 • تلفن: 31177486
 • ایمیل: intl@du.ac.ir
 • آدرس: دامغان، بلوار دانشجو، دانشگاه دامغان، ساختمان شماره 1
 • کدپستی: 3671645667

وظایف و اختیارات

 • ايجاد ارتباط اداري بين رئيس دانشگاه و واحدهاي متبوع، اعم از شفاهي و كتبي و پيگيري امور تا حصول نتیجه.
 • دريافت نامه هايي كه از واحدهاي مختلف ارسال مي شود و لازم است به رؤيت رئيس دانشگاه برسد.
 • ارجاع نامه ها به واحدهاي ذي ربط با توجه به دستور رئيس دانشگاه در هامش نامه هاي مذكور.
 • تهيه ي پيش نويس نامه هاي رئيس دانشگاه.
 • پيگيري و تعقيب نامه ها و دستورات رئيس دانشگاه.
 • راهنمايي، پاسخگويي و رسيدگي به مشكلاتي كه ارباب رجوع با واحدهاي مختلف دانشگاه پيدا مي كند.
 • تشكيل جلسه ها، تنظيم برنامه هاي نشست ها، مراسم و فعاليت هاي عمومي دانشگاه و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اين گونه فعاليت ها.
 • اداره ي امور دبيرخانه ي مركزي دانشگاه و نظارت بر دبيرخانه هاي فرعي به منظور هماهنگي، حفظ و انسجام امور مربوط.
 • انجام كليه ي امور مربوط به ثبت، صدور، پيگيري و بايگاني نامه هاي عادي دانشگاه.
 • انجام كليه ي امور مربوط به ثبت، صدور، پيگيري و بايگاني نامه هاي محرمانه دانشگاه با هماهنگي اداره حراست.
 • تنظيم برنامه هاي بازديد، ملاقات با شخصيت ها، هيأت ها و ارباب رجوع.
 • پيگيري تعيين سياست ها و استراتژي هاي كلان دانشگاه و ابلاغ آن به كليه ي واحدها جهت تدوين و تصويب اهداف عملياتي واحدها و  دانشگاه برابر فرآيند و ضوابط مربوط.
 • ايجاد و برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمي خارج به منظور جمع آوري اطلاعات علمي و تحقيقاتي مورد نياز و همچنين جلب همكاري آنان در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي.
 • انجام امور مربوط به شركت اعضاي هيأت عملي دانشگاه در فرصت هاي مطالعاتي و مجامع علمي و بين المللي خارج از كشور و نظارت بر امور تحصيلي و پژوهشي آنها با هماهنگي واحدهای ذیربط دانشگاه.
 • دعوت از متخصصان ايراني مقيم خارج و متخصصان خارجي جهت همكاري علمي با دانشگاه.
 • تنظيم برنامه و انجام اقدامات لازم جهت برگزاري سمينارها، كنفرانس ها و همايش هاي بين المللي  با همكاري واحدهاي زيربط دانشگاه و همچنين پيشنهاد اعتبار مورد نياز آن به مراجع ذيربط.
 • صدور مجوز ارزي كتب و مجلات خارجي، حق عضويت و حق ثبت نام براي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري.
 • فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت اعزام هيئت ها از دانشگاه به خارج از كشور و پذيرش هيأت هاي خارجي به منظور همكاري هاي علمي و آموزشي متقابل با هماهنگي معاونت های آموزشي و تحصیلات تکمیلی و پژوهشي وفناوری.
 • ارتباط با سازمان هاي بين المللي، سازمان ملل متحد، يونسكو، اتحاديه بين المللي دانشگاهها، آيسكو  و ساير سازمان هاي اسلامي بين المللي درجهت كسب آخرين اطّلاعات روز و ارسال به واحدهاي مختلف دانشگاه جهت بهره برداري.
 • تشريك مساعي در برقراري ارتباط با انحمن ها، هيأتهاي علمي دانشگاه با مجامع علمي و بين المللي و دانشمندان خارجي با هماهنگي واحد” همكاري‌هاي علمي و بين المللي ” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 • انجام كليه مكاتبات خارجي دانشگاه.
 • پذيرش استادان خارجي در دانشگاه و انجام امور مربوط به اخذ اقامت، اجازه كار – ويزاي ورود و خروج براي اساتيد خارجي شاغل در دانشگاه.
 • انجام اقدامات لازم جهت پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه با هماهنگي واحدهاي زيربط بر اساس آئين نامه هاي مربوط.
 • انجام امور اعضاي هيأت علمي شاغل به تحصيل در خارج از كشور.
 • تهيه و تدوين راهنماي دانشگاه به زبان انگليسي.
 • بررسي و انجام امور مربوط به درخواست و جمع آوري راهنماي دانشگاههاي خارج از كشور.
 • ترجمه نامه ها ، نشريات و مدارك ارجاعي مختلف به زبان های فارسي و خارجي مورد نياز دانشگاه و واحدهاي تحقيقاتي تابعه.
 • انجام امور مربوط به نمايندگي دانشگاه در تهران.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.
TOP