×

گزارش تصویری افتتاح سردر دانشگاه و عیادت از دکتر عالمی، خیر نیک اندیش دانشگاه دامغان، با حضور دکتر خطیبی

سردر دانشگاه دامغان متبرک به نام امیرالمومنین حضرت علی(ع) «باب العلم»، با حضور دکتر علی خطیبی، نماینده تام‌الاختیار و معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

عیادت دکتر علی خطیبی، نماینده تام‌الاختیار و معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از خیر نیک‌اندیش و حامی دانشگاه دامغان، دکتر علی‌اصغر عالمی

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ساختمان اهدایی دکتر عالمی به دانشگاه دامغان

TOP