×

انتشار 7عنوان کتاب در موسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان(پاییز1400)

7عنوان کتاب جدید اعضای هیئت علمی دانشگاه دامغان در موسسه انتشاراتی دانشگاه منتشر شد.

این کتاب ها که شامل 5اثر تالیفی، یک اثر گردآوری و یک اثر ترجمه ای است عبارتند از:

1-ارزیابی رشد حرکتی:

تالیف: پروانه شمسی پور دهکردی(عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)، ماندانا سنگاری(استادیار دانشگاه آزاد واحد چالوس)، راضیه(کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا)

2- تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS

 تالیف: دکتر جواد قاسمیان(عضو هیئت علمی دانشکده علوم کامپیوتر وریاضی)، مهندس روح اله رمضانی، دکتر علیرضا رعیت حسن آبادی

3-فرهنگ واژگان تخصصی مهندسی عمران

 گردآوری: دکتر مهدی عبادی جامخانه(عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی)، دکتر مسعود احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه آیت اله بروجردی)

4- Technical English in Use  Computer Science and Engineering (CSE)

تالیف: دکتر رضا مرتضوی(عضو هیئت علمی دانشکده فنی ومهندسی) , حسین داوری(عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی)

5- فیزیک نوسانات وامواج با استفاده از متلب و پایتون:

 ترجمه: دکتر احمد نقی دخت (عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک)

6- مکانیک تحلیلی و مسائل:

تالیف: دکتر بهنام پورحسن(عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک)

7- پلاسماي کوارک- گلوئون و هولوگرافي

تالیف: دکتر بهنام پورحسن(عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک)

TOP