×

برگزاری بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران در دانشگاه دامغان

در تاریخ 20و 21 بهمن‌ماه 1400 بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران در دانشگاه دامغان بصورت مجازی برگزار می‌شود.

TOP