×

سامانه نرم افزاری IDAMP با کوشش دکتر پوردیلمی و همکاران، به عنوان یکی از ۴۱ فناوری برگزیده کشور شد

در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار، سامانه نرم افزاری IDAMP با کوشش دکتر پوردیلمی و همکاران، به عنوان یکی از ۴۱ فناوری برگزیده کشور با حضور وزریر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونین پژوهش و فناوری وزارت عتف در سالن شماره ۵ نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد.

سامانه برخط IDAMP با فراهم آوردن بستر مناسب به منظور انجام تحلیل‌های دینامیکی تاریخچه زمانی به روش اجراء محدود، بدون نیاز به نصب نرم افزار خاص و سخت افزارهای پیشرفته، محققیق را قادر ساخته است تا برآورد رفتار سدها در زمین لرزه، تحلیل اثرات ساختگاه، بررسی اثرات تحریک از سطح همچون ارتعاش پی ماشین آلات صنعتي و موارد مشابه را انجام دهند. از زمان بارگذاري تا کنون نزدیک به ۳۰۰ درخواست از طرف مراکز دانشگاهی، مهندسین مشاور و سایر مراکز داخلی و خارجی، بر روی سامانه به منظور انجام تحلیل ثبت گردیده است که بیش از ۲۰۰ تحلیل دینامیکی با موفقیت به اتمام  رسیده و نتایج در اختیار کاربران قرار گرفته است.

TOP