×

گزارش جلسه مجمع عمومی صندوق رفاه کارکنان دانشگاه

جلسه مجمع عمومی صندوق رفاه دانشگاه دامغان با اکثریت اعضا، در سالن همایش‌ها برگزار گردید. در این جمع دوستانه، همکاران بازنشسته و برخی اعضای اولیه هیات مدیره و همکاران بخش‌های مختلف دانشگاه حضور داشتند.
در آخرین جلسه مجمع، مصطفی نادعلیزاده مدیر عامل و رئیس هیات مدیره دور پنجم صندوق رفاه، از فعالیت‌ها، میزان پرداختی‌ها و ارزش سهام صندوق رفاه کارکنان گزارشی ارائه داد و در پایان با برگزاری رای گیری اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع دور ششم انتخاب شدند.
آقایان: مصطفی نادعلیزاده، حسین علی حسینی، محمدرضا هروی و محمدرضا ناصریان بعنوان اعضای هیات مدیره و آقای علیرضا شفیع زاده بعنوان بازرس هیات مدیره صندوق رفاه دانشگاه دامغان به مدت 2 سال قبول مسئولیت کردند.

TOP