×

شورای استانی دفاتر نهاد رهبری دانشگاه‌های استان سمنان برگزار شد

روز شنبه ۲۹ آبان ماه، جلسه شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با حضور رؤسای دفاتر نهاد استان سمنان در دانشگاه دامغان برگزار شد. در این جلسه در خصوص وضعیت دانشگاه‌ها در شرایط کرونا و راهبردهای دفاتر نهاد در وضعیت پیش‌رو بحث و تبادل نظر شد.

روابط عمومی دانشگاه دامغان

TOP