×

گفتگو با مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه دامغان

در سال 1400 تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان و جذب نیروهای جدید پیگیری شد که 80 درصد این موضوعات به نتیجه رسیده است.

سیدحسین میرعماد، مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه در این ویدئو به تشریح وضعیت استخدامی کارکنان و پیگیری های صورت گرفته در جهت تبدیل وضعیت کارکنان پرداخت.

میرعماد بیان کرد: جذب نیروهای جدید با دو هدف صورت گرفت، اول اینکه افراد نو با افکار نو وارد سازمان شوند و دوم، دانشگاه نیز در بحث اشتغال زایی سهمی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: تعداد نیروهای رسمی دانشگاه که در سال 96 حدود 45 نفر بود، اکنون با پیگیری های صورت گرفته به حدود 100 نفر رسیده است.

TOP