×

قرار گرفتن نام 5 عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان در جمع دانشمندان دو درصد برتر دنیا

بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس و آخرین ارزیابی‌های این پایگاه با همکاری مؤسسه الزویر، 5 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه دامغان در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در این گزارش که دانشمندان را در 5 حوزه موضوعی اصلی، 22 حوزه موضوعی فرعی و 176 رشته طبقه­ بندی می­کند، نام 5 عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان به چشم می خورد که عبارتند از:

- دکتر بهنام پورحسن (دانشیار دانشکده فیزیک)

- دکتر حامد فضل الله تبار ( استادیار دانشکده فنی و مهندسی)

- دکتر احسان نظرزاده زارع ( استادیار دانشکده شیمی)

- دکتر رسول محبی ( دانشیار دانشکده فنی و مهندسی)

- دکتر احمد قلی ­زاده ( دانشیار دانشکده فیزیک)

TOP