×

گزارش تصویری از برگزاری شورای دانشگاه در خصوص آموزش حضوری

جلسه شورای دانشگاه روز سه شنبه 1400/8/4 با حضور اعضا تشکیل شد.

در این جلسه که در ادامه مباحث جلسه قبلی شورا تشکیل گردید، پس از ارائه گزارشی از روند بررسی درخواست های دانشجویان مبنی بر حضور در دانشگاه توسط معاونین، نحوه آغاز تدریجی آموزش حضوری دانشگاه‌ به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

TOP