×

گفتگو با دبیر علمی همایش بین‌المللی هولوگرافی و کاربرد‌های آن

اولین همایش بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن در دانشگاه دامغان برگزار می‌شود.

در این ویدئو دکتر بهنام پورحسن طنابچی، به منظور معرفی همایش در ابتدا به تعریف هولوگرافی و سپس به سیر مطالعات هولوگرافیک در دانشکده فیزیک می‌پردازد. دبیر علمی همایش، ضمن معرفی اولین مجله پژوهشی بین المللی با عنوان «هولوگرافی و کاربردهای آن» گفت: چنین مجله تخصصی که به کلیه گرایش های هولوگرافی از قبیل هسته‌ای، ذرات بنیادی، ماده چگال، نجوم، کیهان شناسی، اپتیک و لیزر بصورت یکپارچه بپردازد در دنیا بی نظیر است.

برای آشنایی بیشتر با این همایش کلیک کنید.

TOP