×

شورای دانشگاه با حضور اعضا و مدیران ستادی برگزار شد

جلسه شورای دانشگاه روز سه شنبه 1400/7/20 با حضور اعضا و مدیران حوزه های مختلف دانشگاه تشکیل شد.
در این جلسه نحوه آغاز تدریجی آموزش حضوری دانشگاه‌ مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

TOP