×

بازدید دفتر ارتباط با صنعت و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه دامغان از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 بازدیدی از سوی دفتر ارتباط با صنعت با همراهی جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، بعمل آمد. در این بازدید راه های توسعه ارتباطات و حل مشکلات مجموعه گل گهر  مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید به زودی پروژه هایی در زمینه زمین شناسی و فنی و مهندسی بین طرفین منعقد گردد.

TOP