×

مراسم تودیع و معارفه مدیر فرهنگی دانشگاه دامغان برگزار شد

در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه که روز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۳۰ برگزار شد، دکتر بصیری، رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر امیرپیروز کلاهی آذر، عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین را به عنوان سرپرست مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی دانشگاه منصوب نمود.
در این جلسه از زحمات دکتر رضا ناظم نژاد در کسوت مدیر فرهنگی در طی دوران تصدی این مسئولیت با اهداء لوح سپاس، تقدیر شد.

TOP