×

گزارش تصویری جلسه مجمع عمومی صندوق رفاه کارکنان دانشگاه دامغان

جلسه مجمع عمومی صندوق رفاه کارکنان دانشگاه دامغان روز سه شنبه 23 شهریور با موضوع «گزارش عملکرد سه ساله ی پایانی» برگزار شد.

TOP