×

جلسه کارگروه دانشگاهیان ستاد بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس شهرستان دامغان

جلسه کارگروه دانشگاهیان ستاد بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس شهرستان دامغان، روز دوشنبه در دانشگاه دامغان برگزار شد.

TOP