×

کسب رتبه اول تالیف کتاب از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان در هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

کتاب «Supply Chain Management Models Forward Reverse Uncertain and Intelligent Foundations »   اثر دکتر حامد فضل الله تبار، منتشر شده از سوی انتشارات اشپرینگر، موفق به کسب رتبه اول تالیف کتاب درهفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (4-3 دی 1399- دانشگاه خوارزمی) شد.

شایان ذکر است کتاب دیگر این عضو هیات علمی دانشگاه دامغان با عنوان Autonomous Guided Vehicles -Methods and models for Optimal Path Planningتوسط ناشرSpringer,2015 Edition(January21,2015) در زمره 25 درصد کتاب برتر با بیشترین دانلود در دو سال 2019 و 2018  قرار گرفت.

TOP