×

گزارش تصویری کنکور 1400 در دانشگاه دامغان

امروز دانشگاه دامغان میزبان حدود 700 داوطلب در دو گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی بود.

این آزمون علمی با رعایت پروتکل های کامل بهداشتی کرونا از روز چهارشنبه 9 تیرماه 1400 در رشته هنر آغاز شده و تا روز شنبه 12 تیرماه در رشته زبان‌های خارجه ادامه خواهد یافت.

در این هماوردی علمی تعداد کل داوطلبان این حوزه امتحانی:  1595 نفر، تعداد کل داوطلبان مرد 620 نفر و تعداد کل داوطلبان زن 975 نفر می‌باشد.

TOP