×

انتشار 9 عنوان کتاب در بهار 1400 در موسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان

در بهار سال جاری 9 عنوان کتاب جدید در موسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان منتشر شد.

این کتاب ها که شامل 5 اثر تالیفی و 4 اثر ترجمه ای است عبارتند از:

1- مبانی رسانه های دیجیتال: تالیف دکترعلیرضا رزازی فر(عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان)

2- میتوکندری و نقش آن در تندرستی، پیری و بیماری: تالف دکتر آرزو رضایی(عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان) دکتر محمدرضا خرمی زاده(استاد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران) و خانم زینب اصغری

3- آمار کاربردی1: تالیف دکتر فرهاد بلاش (هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) و رضا بلاش

4 - شناخت گیاهان دارویی استان سمنان، توصیف، پراکنگی و خواص درمانی: تالیف دکتر رضا نادری علمداردهی(عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان) عارفه ذاکری تازه کند و محمد حسین افشاریان

5- راهنمای کاربردی ریزساخت های سنگ های رسوبی وآذرین: ترجمه دکتر قاسم قربانی(عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه دامغان)

6- روش های زمین شناسی در اکتشاف مواد معدنی و معدنکاری: ترجمه دکتر علی اکبر حسن نژاد(عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه دامغان) و مهندس رضا خواجوند

7- ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها :ترجمه دکتر پریسا فرخ (عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان) و خانم دکتر لیلا بدیعی فر

8- دو نمایش‌‌ نامه نو: ترجمه دکتر مقداد جاوید صباغیان (عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان)

9- آزمایشگاه فیزیک2: تالیف دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان

TOP