×

همایش ملی جنگ بیولوژیک، ماهیت، ابعاد، پیامدها و راهکارها

در سایه الطاف الهی و با استعانت از ولی عصر(عج) و در راستای گسترش علم و ترویج فرهنگ پژوهش و تحقیق و با هدف پرداختن به یکی از موضوعات مهم عصر حاضر, یعنی بیوتروریسم همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت,ابعاد,پیامدها و راهکارها فعالیت خود را آغاز می نماید.
مساله بیوترویسم به عنوان مساله ای است که از جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و با اهداف مختلف در جهان در حال ادامه است نیازمند بررسی دقیق علمی است و ارائه راهکارهای اساسی برای مقابله با آن می تواند پیامدهای منفی آن را در زمینه های مختلف کاهش دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس http://pfdconf.ir/fa/ مراجعه فرمایید.

TOP