×

تقدیر از کارکنان اداره روابط عمومی دانشگاه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه مصادف با روز ارتباطات و روابط عمومی، طی مراسمی که با حضور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست برگزار شد، از کارکنان اداره روابط عمومی تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم دکتر بصیری، رئیس دانشگاه دامغان ضمن اشاره به اهمیت و نقش بسیار مهم و موثر ارتباطات در رشد و بالندگی جامعه، یکی از نیازهای اساسی جوامع امروز را دسترسی شفاف به اطلاعات، با تکیه بر دو عنصر مهم اخلاق و واقعیت بر شمرد. ایشان با بیان اهمیت ایجاد، حفظ و تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی، از روابط عمومی به عنوان کانون اصلی این فرآیند مهم نام برد. رئیس دانشگاه برخورداری از یک روابط عمومی پویا و کارآمد را مهمترین لازمه مدیریت افکار عمومی ذکر کرد و گفت: با برخورداری از یک استراتژی مناسب ارتباطی می‌توان مشارکت و اعتماد مخاطبین را نسبت به دانشگاه جلب نمود. دکتر بصیری از روابط عمومی به عنوان مرکز انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات دانشگاه نام برد و عملکرد مناسب آن را لازمه پویایی و سرزندگی دانشگاه دانست.

در ادامه دکتر کلاهی‌آذر، رئیس اداره روابط عمومی گزارشی را از اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات و امور رسانه‌ای، روند تدوین برنامه پشتیبان و وضعیت موجود روابط عمومی ارائه نمود و از حمایت‌های بی‌دریغ رئیس دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه سپاسگزاری کرد.

در این مراسم ضمن تقدیر از کارکنان اداره روابط عمومی، از کارشناس دانشکده هنر نیز به عنوان فعالترین رابط اداره روابط عمومی دانشگاه با اهداء لوح و هدیه تقدیر بعمل آمد. همچنین از دانشکده هنر به واسطه تعامل و همکاری مناسب با اداره روابط عمومی دانشگاه با اهدای لوح تقدیر شد.

TOP