×

جلسه شورای دانشگاه با حضور اعضا برگزار شد

جلسه شورای دانشگاه روز سه شنبه 1400/2/21 با حضور اعضا تشکیل شد.

در این جلسه مسائل جاری دانشگاه و تصمیم گیری درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در سال تحصیلی آینده مورد بررسی قرار گرفت.

TOP