×

سلامت و هنر دیجیتال در دوران کرونا

موضوع "سلامت و هنر دیجیتال در دوران کرونا" به بخش ویژه سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال اضافه شد

به گزارش روابط عمومی سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، بنا به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره، موضوع "سلامت و هنر دیجیتال در دوران کرونا" برای نخستین بار به بخش ویژه سومین جشنواره هنرهای دیجیتال، اضافه شد.

هدف از انتخاب این موضوع دریافت، نمایش و تشویق موثرترین روش های خلاقانه کاربست هنر دیجیتال، در زمینه مرتبط با شرایط همه گیری این بیماری می باشد. از مهم ترین موارد قابل توجه برگزار کنندگان در این بخش، می توان به "بهداشت و کرونا"، "تاثیر کرونا بر سلامت روان و اجتماع انسانی" و "دنیای پس از کرونا (سبک زندگی در دنیای پس از کرونا، سلامت دوران پس از کرونا (سلامت روانی-سلامت جسمی-سلامت اجتماعی-سلامت معنوی) اشاره کرد.

http://new.digitalartfest.ir

TOP