×

پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در ادامه نشست‌های مساله محور اساتید مراکز آموزش عالی شهرستان دامغان و در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و انسانی مراکز مذکور در حوزه کشاورزی (پسته و گیاهان دارویی)، روز سه‌شنبه 24 فروردین ماه، پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور اساتید متخصص در سالن کنفرانس امیرکبیر دانشگاه دامغان برگزار شد.

TOP