×

برگزاری اولین همایش "ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰"

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین همایش "ترسیم چشم انداز ج.ا.ا ۱۴۵۰" را در تیرماه سال جاری برگزار می‌کند.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای دستیابی به اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز ترسیم چشم انداز به آینده کشور اقدام به برگزاری اولین همایش "ترسیم چشم انداز ج.ا.ا ۱۴۵۰" با حضور اساتید و صاحبنظران کارشناسان و دانشجویان در تیرماه سال 1400 نموده است.

TOP