×

کارگاه عملی هرس درختان پسته

کارگاه عملی هرس درختان پسته با همکاری دانشگاه دامغان، مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رسول اکرم(ص) و اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

TOP