×

گزارش فعالیت‌های مدیریت طرح و برنامۀ دانشگاه دامغان

مدیر طرح و برنامۀ دانشگاه دامغان گفت: شفافیت بودجه و هزینه‌های دانشگاه، بنابر قانون و با وجود نهادهای نظارتی، امری بدیهی است و در اینخصوص اطلاعات لازم در سایت رسمی دانشگاه بصورت عمومی منتشر شده است.

شاه‌مرتضی در گفت‌و‌گو با روابط‌عمومی دانشگاه بیان کرد: واحد طرح و برنامه، شامل قسمت‌های مختلفی می‌شود که از جمله قسمت‌های آن می‌شود به تنظیم بودجه، تنظیم و انتشار آمار، برنامه‌ریزی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و نظارت‌های خاص بر بعضی قسمت‌های دانشگاه اشاره کرد.

وی ادامه داد: تمامی مکاتبات آماری داخلی و بیرونی دانشگاه، به منظور ارائه اطلاعات صحیح و یکپارجه، توسط این واحد انجام می‌شود. یکی از مهمترین کارهای این قسمت از دانشگاه، تهیه و تنظیم بودجه است زیرا تمام فعالیت‌ها ارتباط تنگاتنگی با بودجه دارند. برنامه‌ریزی در جهت گرفتن اعتبارات و نحوۀ هزینه‌کرد آنها با هماهنگی و همراهی سایر قسمت‌های دانشگاه بویژه ریاست و معاونت اداری و مالی دانشگاه صورت می‌پذیرد تا بهترین نوع هزینه‌کرد و کمترین هدر رفت اعتبارات را داشته باشیم.

شاه‌مرتضی اضافه کرد: بودجه دانشگاه، هر سال حوالی آبان‌ماه بر اساس چارچوب‌های لایحۀ بودجه و نیازهای دانشگاه در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی‌ها و اختصاصی برآورد و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود. این بودجه پس از تصویب در مجلس، در اوایل فروردین ماه هرسال به دانشگاه ابلاغ می‌شود که از محل آن و با توجه به نیازهای دانشگاه، تقسیمات اولیۀ انجام می‌پذیرد.

وی افزود: یکی از اولیت‌های اجتناب ناپذیر دانشگاه، بحث حقوق و دستمزدها است که از بودجه تخصیصی به دانشگاه، حدود 79 درصد حقوق کارکنان را از محل هزینه‌ای و مابقی را از محل اختصاصی‌ها پرداخت می‌کنیم. اولویت بعدی دانشگاه در تخصیص بودجه، امور آموزشی و پژوهشی است که با برنامه‌ریزی پرداخت می‌شود. علاوه بر اینها، قسمت‌های فرهنگی و دانشجویی نیز از اهمیت خاص خود برخودار است و تخصیص بودجۀ دقیق به این قسمت‌ها نیز مانند سایرین، با دقت و برنامه‌ریزی انجام شده و در فرم‌های مخصوص به خود ثبت و برای تصویب، به هیأت رئیسه دانشگاه تقدیم می‌شود. ریز موضوعاتی که نیازمند تصویب است در اختیار هیأت امنای دانشگاه قرار می‌گیرد و مطابق با برنامه، روال خود را طی می‌کند.

مدیر طرح و برنامه دانشگاه دامغان در خصوص دسترسی به آمارهای این واحد افزود: کلیات آمارها در سایت رسمی دانشگاه وجود دارد. برخی جزئیات این آمارها بنا به درخواست قسمت‌های مختلف دانشگاه در اختیارشان قرار می‌گیرد. حتی عزیزانی که برای تحقیق و پژوه‌‌های خود نیاز به آمارهای جزئی دارند، با ارسال درخواست به این آمار دسترسی خواهند داشت و مسئله محرمانه‌ای وجود ندارد. علاوه بر اینکه برخی جزئیات آمار مربوط به معاونت‌ها و قسمت‌های مختلف دانشگاه نیز در دسترس این خودشان است و عندالزوم می‌توانند از آن استفاده کنند. برخی آمارها نیز در کتاب قانون بودجه به صورت دقیق وجود دارد.

وی در خصوص شفافیت بودجه دانشگاه افزود: در ابلاغی قانون بودجه، شفافیت کلیات بودجه دانشگاه وجود دارد و توسط دولت در معرض دید همه قرار می‌گیرد. جزئیات تخصیص بودجه نیز در این قانون وجود دارد و با رجوع به این قانون می‌توان از آن اطلاع یافت. بودجه تفصیلی دانشگاه نیز پس از تنظیم به تصویب هیأت رئیسه، هیأت امنا و دولت می‌رسد و الگوی هزینه‌کرد دانشگاه است. دسترسی به جزئیات این بودجه نیز اگرچه در سایت دانشگاه وجود ندارد اما با درخواست افراد برای تحقیقات علمی، در صورت موافقت، امکان پذیر است و تاکنون نمونه‌هایی از این مورد را داشته‌ایم.

شاه‌مرتضی بیان کرد: در کشور ما چندین موسسه نظارتی بر عملکرد مالی دانشگاه وجود دارد، به عنوان مثال در دانشگاه ما حداقل سه نهاد وجود دارد که بزرگترین آن دیوان محاسبات است و هر ماه، اسناد و مدارک را بر اساس قوانین بررسی می‌کنند که آیا درست هزینه شده است یا خیر. سازمان بازرسی و موسسه حسابرسی وابسته به هیأت امنا نیز از دیگر نهادهای نظارتی دانشگاه هستند که نظارت‌های دوره‌ای و موردی بر عملکرد مالی دانشگاه دارند لذا با وجود این نهادهای نظارتی و انتشار آمار و ارقام مربوط به بودجه در کتاب قانون بودجه و به صورت جزئی‌تر در سایت دانشگاه، نمی‌توان گفت شفافیت وجود ندارد.

شاه‌مرتضی در پایان اشاره کرد: علی‌رغم برنامه‌ریزی‌هایی که در خصوص تخصیص منابع انجام می‌شود، اغلب دولت تمام بودجه مصوب را تخصیص نمی‌دهد و افزایش هزینه‌هایی مثل افزایش ناگهانی حقوق‌ها نیز به عقب بودن بودجه از برنامه می‌انجامد و ما ناچار هستیم که بودجۀ مازاد سایر قسمت‌های دانشگاه را در قسمت‌های با اولویت بیشتر هزینه کنیم.

TOP