×

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه دامغان به عنوان کانون ممتاز در سطح دانشگاه‌های منطقه 9 کشور

در نشست کشوری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه دامغان به عنوان کانون ممتاز در سطح دانشگاه‌های منطقه ۹ کشور برگزیده شد.

روابط عمومی دانشگاه دامغان

TOP