×

جلسه شورای دانشگاه با حضور اعضا برگزار شد

جلسه شورای دانشگاه روز سه شنبه 99/12/19 با حضور اعضا تشکیل شد.

در این جلسه مسائل جاری دانشگاه، برنامه ریزی برای سال آینده و تصمیم گیری درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری مورد بررسی قرار گرفت.

TOP