×

کارگاه آموزشی هرس درختان پسته

 

دانشگاه دامغان با همکاری اداره ورزش و مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رسول اکرم(ص) برگزار می‌کنند.

“کارگاه آموزشی هرس درختان پسته”

• در دو بخش تئوری و عملی
• زمان ثبت‌نام:
حداکثر تا یکشنبه 17 اسفند، ساعت 14

• شروع دوره:
دوشنبه 18 اسفند، ساعت 15

رایگان

• ثبت‌نام:
1: مراجعه به اداره ورزش شهرستان دامغان
2: ارسال اطلاعات خود به شماره ذکر شده
09045563816

TOP