×

پنجمین جلسه کمیته تخصصی کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت موضوع طلاق به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار شد.

در این جلسه که امروز با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری، آقای دکتر شاهچراغ و جمعی از روسا و کارشناسان ادارات برگزار شد، بخشی از برنامه عملیاتی کاهش طلاق توسط متخصصان تشریح و تبیین شد. همچنین آقای خاکی، رئیس دادگستری و جمعی از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات کاربردی خود را در زمینه کاهش طلاق و طرح ارائه شده، ایراد نمودند.

TOP