×

اسامی آثار راه یافته گرافیک، نقاشی دیجیتال، عکس و موشن گرافیک، به "ششمین دوره جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم" منتشر شد:

به گزارش روابط عمومی جشنواره هکاتم۶، از ۶۷۳ اثر دریافتی دبیرخانه جشنواره، ۶ لوگو، ۱۵پوستر، ۱۰ اثر موشن گرافیک، ۹ نقاشی دیجیتال و ۲۲ عكس، براي حضور در بخش رقابتي پذیرفته شد.

راه‌یافتگان بخش رقابتی و نمایشگاه گرافیک:

«پوستر»
۱.زهرا انصاری-دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
۲.عمران عبداللهی-موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان (۴ اثر)
۳.حامد بقال بهتاش–دانشگاه هنر اسلامی تبریز (۴ اثر)
۴.ادریس جمالی-دانشگاه هنر اسلامی تبریز (۲ اثر)
۵.حمیدرضا زبیری-دانشگاه آزاد تهران مرکزی
۶.محمد شامی–دانشگاه انقلاب اسلامی تهران
۷.علی زورمند-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (۲ اثر)

«لوگو»
۱.ادریس جمالی-دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۲.حامد بقال بهتاش-دانشگاه هنر اسلامی تبریز (۲ اثر)
۳.عمران عبداللهی-موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان (۲ اثر)
۴نيما حقی–دانشگاه دامغان

راه‌یافتگان بخش رقابتی و نمایشگاه نقاشی دیجیتال:

۱.ناهيد الهامي راد–دانشگاه هنر تهران (۲ اثر)
۲.الهام حضرتی پور–دانشگاه هنر تهران
۳.شقایق صفائی-دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی (۳ اثر)
۴.فاطمه رضایی-دانشکده هنرومعماری دانشگاه یزد
۵.فهيمه صادقي–دانشگاه هنر تهران
۶.مریم رحمانی-دانشگاه هنر اصفهان

راه‌یافتگان بخش رقابتی و نمایشگاه عکس:

۱.جواد رضائی–دانشگاه خیام مشهد (۲ اثر)
۲.امیرحسین یوسفی کیساری دانشگاه‌علوم پزشکی (۳ اثر)
۳.سارا محمدحسيني–دانشگاه هنر اصفهان
۴.مهزیار مهدی پور - علمی کاربردی شهرداری اهواز (۲ اثر)
۵.سحر سنندجي – دانشگاه دامغان
۶.نگين كامران - دانشگاه هنر تهران
۷.فرناز دمنابي - دانشگاه هنر تهران (۸ اثر)
۸.الهه بيگي - دانشگاه دامغان
۹.نگار صادقی– انشگاه معماري و هنر پارس (۳ اثر)

راه‌یافتگان بخش رقابتی موشن گرافیک:

۱.ایماژ به کارگردانی عرفان فرخی-مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۸
۲.دابنو به کارگردانی سبحان میناوی–دانشگاه دامغان
۳.فنجون به کارگردانی سبحان میناوی–دانشگاه دامغان
۴.میز من به کارگردانی سبحان میناوی–دانشگاه دامغان
۵. "اچ.اس.ای" به کارگردانی سبحان میناوی–دانشگاه دامغان
زومکس به کارگردان جواد راستگو-دانشگاه دامغان
۷.نقش آوا به کارگردانی سید محمد جاسبی–دانشگاه تربیت مدرس
۸.آیفون به کارگردانی ناهید الهامی راد - دانشگاه هنر تهران
۹."بدون عنوان" به کارگردانی عمران عبدالهی-موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان
۱۰.فرش فارس به کارگردانی امین زیلویی-دانشگاه دامغان.

ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم، از ۱۶ الی ۲۱ اسفندماه، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

TOP