×

گزارش تصویری نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان در دانشگاه دامغان

روز چهارشنبه 6 اسفند، دومین نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان در دانشگاه دامغان برگزار شد.

در این نشست بازتعریف مأموریت دانشگاه های استان به تصویب رسید.

TOP