×

دانشگاه دامغان میزبان شورای فرهنگ عمومی شهرستان بود.

صبح روز دوشنبه 3 اسفند جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان در سالن منوچهری دامغانی مرکز همایش های دانشگاه برگزار شد.

TOP