×

مسابقه ملی سایکو ماسک

برگزار کنندگان:

دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

اداره مشاوره دانشجویی  و مرکزبهداشت و سلامت دانشگاه سمنان

مرکز مشاوره دانشجویی و مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی شریف

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه های سمنان و صنعتی شریف

 

 

دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مشارکت مراکز مشاوره دانشجویی و مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه های سمنان و صنعتی شریف و با همکاری کانون های دانشجویی ﻫﻤﻴﺎران ﺳﻼﻣﺖ روان دو دانشگاه، ”ﻣﺴﺎﺑﻘه ملی سایکو ماسک“

Psycho Mask)) را با محوریت ”سلامت روان و جسم“  در موضوعات و قالب های تعیین شده ذیل برگزار می کند:

 

محورهای مسابقه:

الف- سلامت روان:

 1. مسئولیت اجتماعی
 2. خودشفقتی و دگرشفقتی
 3. کرونا و خانواده
 4. کرونا و اختلالات روانی
 5. کرونا و آموزش مجازی
 6. کرونا و شادکامی
 7. پسا کرونا
 8. سواد سلامت روان
 9. تاب آوری

ب- سلامت جسم:

 1. خودمراقبتی و دگرمراقبتی
 2. قطع زنجیره انتقال و تعاملات اجتماعی
 3. کرونا، تغذیه و طب سنتی
 4. مدافعان سلامت
 5. کرونا و محیط زیست
 6. کرونا و زندگی دانشجویی
 7. کرونا، تحرک فیزیکی و ماندن در خانه
 8. شستشو، ضدعفونی؛ ایمنی یا سلامت
 9. شهروندی و بیماری مسری

 

قالب های برگزاری مسابقه:

 1. کاریکاتور
 2. کاریکلماتور
 3. پوستر
 4. عکاسی
 5. طراحی
 6. موشن گرافی
 7. تایپوگرافی
 8. پادکست
 9. کلیپ

 

الف) شرکت کنندگان مسابقه:

 1. کلیه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن شاغل به تحصیل داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي تحت پوشش وزارت علوم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و فناوری ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ نام و ارﺳﺎل ﻣﺪارك (ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ) ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 2. شرکت در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت فردی و گروهی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ب) دبیرخانه:

محل دبیرخانه در اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه سمنان خواهد بود.

ج) هیات داوران:

* هیات داوران متشکل از صاحب نظرانی از حوزه های تخصصی زیر خواهد بود:

 1. روانشناس
 2. پزشک
 3. عضو کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دو دانشگاه سمنان و صنعتی شریف
 4. صاحب نظر در حوزه هنر
 5. صاحب نظر در حوزه ادبیات

د) شرایط عمومی ثبت نام:

 1. تعداد افراد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کننده گروهی 3 نفر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

ه) روش ارسال آثار:

 • آدرس پست الکترونیکی: moshavereh@semnan.ac.ir
 • شماره تلگرام و واتس اپ: 09018948273

و) راهنمای ارسال آثار:

 1. کیفیت آثار ارسالی مربوط به کلیپ، عکس و پوستر باید مناسب باشد.
 2. آثار نباید کپی از اثر دیگری باشد، در غیر این صورت رد خواهد شد.
 3. فرمت آثار پوستر و عکس jpg   باشد و نهایتا حجم آن 10 مگابایت باشد.
  الف- عکس ها می توانند به صورت تک عکس یا ترکیبی و مربوط به هم باشند.
 4. مدت زمان آثار ارسالی برای کلیپ حداکثر 5 دقیقه باشد.

توجه:

 1. دانشجویان شرکت کننده موظفند همراه با آثار خود نام و نام خانوادگی، شماره همراه، شماره ملی، شماره دانشجویی و آدرس محل سکونت و کد پستی محل سکونت خود را در فرم ثبت نام درج نموده و ارسال نمایند. 
 2. تمام آثار ارسالی باید دارای ”نام“ باشند همچنین ”محور“ اثر توسط صاحب اثر مشخص شود.

ز) جوایز بخش های مختلف مسابقات:

به نفرات برتر هر قالب جوایز زیر تعلق می گیرد:

نفر اول: 5/000/000 ریال

نفر دوم: 4/000/000 ریال

نفر سوم: 3/000/000 ریال

 • مهلت دریافت آثار: تا 30 آبان
 • انتخاب و داوری آثار: 15 آذر
 • اعلام نتایج: 16 آذر

 

TOP