×

مقالات برتر دانشگاه دامغان در سال 2020 در پايگاه Web of Science

بر اساس اعلام پایگاه WOS سه مقاله با نام دانشگاه دامغان در زمره مقاله های پراستناد (Highly Cited) و داغ (Hot Paper) این پایگاه از ابتدای سال 2020 تا کنون قرار گرفته اند. از این مجموعه، دو مقاله متعلق به آقای دکتر احسان نظرزاده زارع و مقاله دیگر متعلق به خانم دکتر کبری زارعی است.

مقالات پربازدید بر اساس پایگاه wos

درباره این مقالات بیشتر بدانیم:

Progress in Conductive Polyaniline-Based Nanocomposites for Biomedical Applications: A Review

 

دراین مقاله دکتراحسان نظرزاده زارع و همکارانش از کشورهای ایتالیا و سوئیس به بررسی خواص نانوکامپوزیت هایی برپایه پلی آنیلین جهت کاربرد در زمینه های مختلف پزشکی ازقبیل دارورسانی هدفمند، بازسازی عصب، ترمیم زخم، بازسازی استخوان و ...پرداختند.

Polymeric and inorganic nanoscopical antimicrobial fillers in dentistry

 

دراین مقاله دکتراحسان نظرزاده زارع و همکارانش از کشورهای ایتالیا، امریکا و چین به بررسی خواص ضدمیکروبی نانوساختارهای معدنی و پلیمری بعنوان پرکننده جهت کاربرد در دندانپزشکی پرداختند.

Polymeric-and-inorganic-nanoscopical-antimicrobial-fillers-in-dentistry

Ultrasensitive determination of ceftizoxime using pencil graphite electrode modified by hollow gold nanoparticles/reduced graphene oxide

 

در مقاله دکتر کبری زارعی، اندازه گیری داروی سفتیزوکسیم به عنوان یک آنتی بیوتیک به روش ولتامتری پالس تفاضلی جذبی گزارش شده است. به این منظور از یک الکترود مغز مداد اصلاح شده با گرافن اکساید کاهش یافته و نانو ذرات طلای حفره دار استفاده شده و دارو با حساسیت و دقت بالا اندازه گیری شده است. 

TOP