×

فراخوان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی

 

اهداف جشنواره:

 1. ترویج فرهنگ کارآفرینی و دانش بنیان در میان جوانان
 2. ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران، نوآوران و فن آوری کشور
 3. تسهیل مسیر تجاری سازی و کاربردی نمودن نتایج و تحقیقات جوانان
 4. شناسایی، معرفی استعدادها در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و حمایت از برگزیدگان جشنواره

زمینه های علمی مورد پذیرش

 • مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات
 • مهندسی صنایع و مدیریت فناوری
 • زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
 • مواد، متالوژی و انرژی های نو
 • کشاورزی و منابع طبیعی
 • فناوری های شیمیایی
 • معماری و شهرسازی
 • برق و کامپیوتر
 • محیط زیست
 • فناوری نانو
 • مکاترونیک
 • علوم پایه
 • مکانیک
 • هوافضا
 • عمران
 • هنر

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه: فروردین ماه 1399 تا پایان تیرماه 1399

متقاضیان متولد 1366/1/1 به بعد می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع جشنواره های خوارزمی-جشنواره جوان خوارزمی اقدام نمایند.

فراخوان جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی

 

اهداف جشنواره:

 1. ترویج فرهنگ کارآفرینی و دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات
 2. ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران، نوآوران و فن آوری کشور
 3. فراهم آوردن بستری مناسب برای همکاری های علمی و فناوری در سطح جهانی
 4. شناسایی، معرفی استعدادها در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و حمایت از برگزیدگان جشنواره

زمینه های علمی مورد پذیرش

 • مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات
 • مهندسی صنایع و مدیریت فناوری
 • زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
 • مواد، متالوژی و انرژی های نو
 • کشاورزی و منابع طبیعی
 • طرح موفق در تولید ملی
 • فناوری های شیمیایی
 • معماری و شهرسازی
 • برق و کامپیوتر
 • محیط زیست
 • فناوری نانو
 • مکاترونیک
 • علوم پایه
 • مکانیک
 • هوافضا
 • عمران
 • هنر

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه: اردیبهشت 1399 تا پایان شهریور 1399

متقاضیان می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع جشنواره های خوارزمی-جشنواره بین المللی خوارزمی اقدام نمایند.

-برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جوایز، نشانی و حامیان و ...  به پایگاه www.khwarizmi.ir مراجعه فرمایید.

TOP