کارگاه آموزشی آئین نگارش و ویرایش پایان نامه در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی آئین نگارش و ویرایش پایان نامه در دانشگاه

کارگاه آموزشی آئین نگارش و ویرایش پایان نامه در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی آئین نگارش و ویرایش پایان نامه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۰ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سه نوبت با حضور و استقبال جمع کثیری از اعضای هیأت علمی دانشگاه توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در محل سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید.

دکتر رضا داوری، استاد ادبیات دانشگاه دامغان و مدرس این کارگاه، اهم مطالب مربوط به قواعد نگارش فارسی با تأکید بر پایان نامه ها و اشکالات رایج موجود را بیان نمودند و در پایان کارگاه نیز اعضای هیأت علمی شرکت کننده به بیان نظرات و سؤال های خود پرداختند.