تریبون آزاد دانشجویی با موضوع شرکت در انتخابات در دانشگاه دامغان برگزار شد

با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تریبون آزاد دانشجویی به همت بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشگاه دامغان به منظور ترغیب و تشویق دانشجویان به حضور در انتخابات و با استقبال و حضور پرشور دانشجویان برگزار شد.
این برنامه تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با هدف آگاه سازی دانشجویان در انتخاب اصلح برگزار و دانشجویان از طیف های مختلف سیاسی در فضایی سالم به بیان نظرات و آرای خود پرداختند.