تریبون آزاد دانشجویی با موضوع شرکت در انتخابات در دانشگاه دامغان برگزار شد

تریبون آزاد دانشجویی با موضوع شرکت در انتخابات در دانشگاه دامغان

تریبون آزاد دانشجویی با موضوع شرکت در انتخابات در دانشگاه دامغان برگزار شد

با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تریبون آزاد دانشجویی به همت بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشگاه دامغان به منظور ترغیب و تشویق دانشجویان به حضور در انتخابات و با استقبال و حضور پرشور دانشجویان برگزار شد.
این برنامه تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با هدف آگاه سازی دانشجویان در انتخاب اصلح برگزار و دانشجویان از طیف های مختلف سیاسی در فضایی سالم به بیان نظرات و آرای خود پرداختند.