امضای موافقت نامه همکاری مشترک آموزشی بین دانشگاه دامغان و دانشگاه صنعتی شاهرود

امضای موافقت نامه همکاری مشترک آموزشی بین دانشگاه دامغان

امضای موافقت نامه همکاری مشترک آموزشی بین دانشگاه دامغان و دانشگاه صنعتی شاهرود

به منظور بهره گیری بهینه از توانمندی های آموزشی مراکز آموزش عالی کشور و در جهت پیشبرد و تعالی فعالیت های آموزشی، موافقت نامه ای بین دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه دامغان به نمایندگی رؤسای دو دانشگاه به امضا رسید.
موضوع این موافقت نامه تبادل عضو هیأت علمی در راستای راه اندازی رشته های جدید در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه دامغان می باشد که دو طرف متعهد شدند به ازا استفاده از هر عضو هیأت علمی یکدیگر در راه اندازی یک رشته، متقابلاً بنا به درخواست، یک عضو هیأت علمی برای راه اندازی یک رشته در همان مقطع در اختیار طرف مقابل قرار دهند.
مدت این موافقت نامه ۴ سال می باشد که با موافقت طرفین قابل تمدید است.