جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

درباره دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان، نماد دانش دوستی دامغان؛ پرورنده علم و هنر دینی، پژوهنده دانش و فن بومی، گستراننده بصیرت و پویایی، حاصل خواست و اراده مردمان دوستدار علم و فرهنگ خطه کهن دامغان است که سعی بلیغ خود را به راهبری شادروان دکتر محمد مسعود منصوری در سالهای ۱۳۶۷-۱۳۶۴ در تأسیس دانشگاهی جامع و مردمی بنام رسول اکرم (ص) در دامغان گذاشته اند که حاصل پشتیبانی آن فرهنگ دوستان و تلاش بعدهای دانشگاهیان دانشگاه دامغان شرایط کنونی دانشگاه که شامل ۸ دانشکده و گروه آموزشی، یک پژوهشکده، ۱۶۲ عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه، ۴۳۷۳ دانشجو در ۳ مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ۷۰ رشته و گرایش را رغم زده است و همگی دامغانیان و دانشگاهیانش برآنند تا همچون گذشته با پیوند فرهنگ، علم و اراده، این دانشگاه را به یکی از قطب های علمی و منحصر به فرد کشور و زیبنده نام صد دروازه کهن است مبدل سازند.

دانشگاه دامغان تاریخچه و آمار
گزارش عملکرد و آمار دانشگاه دامغان سالی یکبار منتشر شده تا اطلاعات و آمار جامعی از دانشگاه در دسترس باشد. بعلاوه تاریخچه دانشگاه نیز از اینجا قابل دسترس است.
• آمار سالانه
• تاریخچه دانشگاه

ریاست و حوزه های مدیریتی
دانشگاه دامغان تحت سرپرستی آقای دکتر عبدالعلی بصیری اداره شده و شامل ۵ حوزه معاونتی می باشد.
• حوزه ریاست و معاونت ها
• هیات امنا
• هیات رئیسه
• هیات ممیزه
• شورای دانشگاه
• هیات اجرایی جذب

تورهای مجازی
در این بخش گالری تصاویر و ویدئوهای مختلفی از اماکن دانشگاه، فعالیت های روزمره، زندگی و کار در دانشگاه قرار داده شده است.
• تور مجازی

اخبار و رویدادها
آخرین اخبار و اطلاعات دانشگاه و نیز رویدادهای پیش رو را از این بخش دنبال کنید.
• اخبار دانشگاه
• تقویم رویداد
• سایر نشریات

3 رتبه برتر