جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

تماس با دفتر معاونت اداری مالی

مسئول دفتر: محمد ناصریان

گرایش تحصیلی: کارشناسی حقوق

تلفن:

داخلی: 524    مستقیم:35220096-023

نمابر: 35220418-023

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان.

 کدپستی: 41167-36719

معاونت اداری مالی در ساختمان 1، طبقه اول واقع شده است.

 

3 رتبه برتر