مدرسه آقا دامغان

مدرسه آقا دامغان

 

این مدرسه در سال ۱۲۷۰ هجری قمری بنا به دستور حاج موسی آقای قاجار در محله بالای کوی دباغان (بالا محله) دامغان ساخته شده است.

در جنوب مدرسه مسجدی ساخته شده که ساختمان آن از آجر و به شکل کثیر الاضلاع است. این مسجد دارای ده اتاق و از سطح زمین نزدیک به یک متر و نیم بلند تر است تالار فوقانی که روبروی در مدرسه واقع شده است پنج در دارد که درها به طرف حیاط مدرسه باز می شوند و پشت آنها حیاط خلوت استدر بعضی مواقع در این حیاط خلوت مجلس درس تشکیل می شده است.

در ضلع شمالی مدرسه تالار بزرگ با شاهنشین قرار دارد که پنج در آن به طرف حیاط آن باز می شود و در گذشته مرحوم میرزا فتح ا… که از علمای وقت بود در این تالار تدریس می کرد.